GO!GAMING Logo

Actievoorwaarden Winactie Gran Turismo

  1. Algemeen

1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win een unieke race set-up ’actie (hierna te noemen ‘de winactie’), via de website www.gogaming.gg/winactie

1.2. Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd.

1.3. Voor vragen en opmerkingen over de winactie kan de deelnemer zich schriftelijk wenden tot Go!Gaming B.V. via klantenservice@gogaming.gg. Deelnemer dient hierbij altijd de naam van de winactie te vermelden.

  1. Deelname

2.1. Minderjarige deelnemers dienen goedkeuring van hun ouder te hebben voor deelname aan de winactie.  Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.

2.2. Deelnemers die gevestigd zijn buiten Nederland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen.

2.3. Deelname aan de winactie is gratis en niet verplicht. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.

2.4. Deelname is alleen mogelijk in combinatie met een bioscoopticket van de film Gran Turismo (alle aangeboden versies zoals OV). 

2.5. Deelname is alleen mogelijk als het bioscoopticket voor de film Gran Turismo gekocht is bij een aangesloten bioscoop van Pathé Nederland in de periode van 17 juli  t/m 30 september 2023. 

2.4. Deelname vindt plaats wanneer de juiste en verplichte gegevens zijn ingevuld en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Go!Gaming B.V. en worden niet verstrekt aan derden.

2.5 Medewerkers van Go!Gaming B.V., Pathé Theaters B.V. en H20 Esports Campus B.V. zijn uitgesloten van deelname.

  1. Prijs

3.1. Meedoen aan de winactie kan van 17 juli 2023 t/m 30 september 2023

3.2. Kans maken op de prijs kan alleen wanneer je juiste gegevens invult op de actiepagina: www.gogaming.gg/winactie.

3.3. De totale waarde van de prijs bedraagt € 6000,-. De hoofdprijs bestaat uit:

  • Playseat® Sensation PRO
  • Samsung Odyssey G9
  • Thrustmaster T-GT-II

Een console (Playstation 5) voor deze set-up is niet onderdeel van de winactie. 

3.4. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs en/of geld.

3.5. De prijs mag niet worden doorgegeven of doorverkocht.

3.6. De prijswinnaar wordt uiterlijk 1 oktober 2023 bekend gemaakt.

3.7. Met de winnaar wordt, na de trekking, per e-mail contact opgenomen. Het e-mailadres wat bij de aanmelding is opgegeven wordt hiervoor gebruikt. 

3.8. De prijswinnaar wordt bepaald d.m.v. een loting onder de deelnemers die aan de Algemene Voorwaarden voldoen.

3.9. De prijswinnaar dient binnen 2 weken na de bekendmaking de prijs verzilverd te hebben via Go!Gaming B.V.. Indien de prijs niet verzilverd kan worden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op compensatie of vergoeding. Tevens dient de prijswinnaar aan te tonen dat hij/zij een ticket van Pathé heeft gekocht voor de film Gran Turismo door overhandigen van kassaticket of online boekingsbevestiging. 

3.10 De prijs kan opgehaald worden bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn en ophalen van de prijs is voor eigen rekening. Ook zijn eventuele schade tijdens het transportproces voor eigen rekening. 

3.14. De prijs wordt beschikbaar gesteld door Go!Gaming B.V. gevestigd te Purmerend, Nederland.

  1. Privacy

4.1. In het kader van de winactie verwerkt Go!Gaming B.V. persoonsgegevens van deelnemers. Persoonsgegevens worden gebruikt om:

  • De winactie aan te bieden en uitvoering te geven aan de deelname.
  • Deelnemer wanneer hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven per e-mail te informeren over aanbiedingen en acties van Go!Gaming B.V.

4.2. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, of wordt vals gespeeld, heeft Go!Gaming B.V. het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

4.3. Winnaars kunnen door Go!Gaming B.V. gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de winactie of dienstverlening van Go!Gaming B.V. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Go!Gaming B.V. hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

  1. Aansprakelijkheid

5.1. Go!Gaming B.V. is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de winactie.

5.2. Go!Gaming B.V. kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van verkeerd ingevulde gegevens, dat kan leiden naar een onbekend adres of e-mailadres. Daarnaast is Go!Gaming B.V. ook in geen enkel geval verantwoordelijk voor e-mails verzonden door hen, die in de spambox van deelnemer terecht komen.

5.3. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is Go!Gaming B.V. niet aansprakelijk.

5.4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Go!Gaming B.V.

5.5. Go!Gaming B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

5.6. Go!Gaming B.V. behoudt zich het recht voor om de winactie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen. In dit geval zal Go!Gaming B.V. dit communiceren via de website www.gogaming.gg en de sociale media kanalen van Go!Gaming B.V.

5.7. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.