GO!GAMING Logo

Actievoorwaarden Winactie "Win een unieke reis naar Super Mario World in Japan!"

1. Algemeen
1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win een unieke reis naar Super Nintendo World in Japan! ’actie (hierna te noemen ‘de winactie’), via de website www.gogaming.gg/winactie
1.2. Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
1.3. Voor vragen en opmerkingen over de winactie kan de deelnemer zich schriftelijk wenden tot Go!Gaming B.V. via klantenservice@gogaming.gg. Deelnemer dient hierbij
altijd de naam van de winactie te vermelden.

2. Deelname
2.1. Minderjarige deelnemers dienen goedkeuring van hun ouder te hebben voor deelname aan de winactie. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.
2.2. Deelnemers die gevestigd zijn buiten Nederland kunnen geen aanspraak maken op de
genoemde prijzen.
2.3. Deelname aan de winactie is gratis en niet verplicht. Iedere deelnemer kan maximaal
één keer deelnemen aan de actie.
2.4. Deelname is alleen mogelijk in combinatie met een bioscoopticket van de film Super Mario Bros. Movie (alle aangeboden versies zoals NL, OV).
2.5. Deelname is alleen mogelijk als het bioscoopticket voor de film Super Mario Bros. Movie gekocht is bij een aangesloten bioscoop van Pathé Nederland in de periode van 10 maart t/m 31 Mei 2023.
2.4. Deelname vindt plaats wanneer de juiste en verplichte gegevens zijn ingevuld en de
algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. Vanaf dat moment maak je kans om te
winnen. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen,
worden alleen gebruikt door Go!Gaming B.V. en worden niet verstrekt aan derden.
2.5 Medewerkers van Go!Gaming B.V., Pathé Theaters B.V. en H20 Esports Campus B.V. zijn uitgesloten van deelname.

3. Prijs
3.1. Meedoen aan de winactie kan van 10 Maart 2023 t/m 31 Mei 2023
3.2. Kans maken op de prijs kan alleen wanneer je juiste gegevens invult op de actiepagina: www.gogaming.gg/winactie.
3.3. De totale waarde van de prijs bedraagt € 4000,-. De hoofdprijs bestaat uit:
2x retourvlucht (economy class) vanaf Amsterdam Schiphol naar Osaka International Airport
2x 2 Day Studio Pass tot Universal Studios Japan (in dit park bevindt zich Super Mario World)
3x hotelovernachting in Osaka in een 3-sterren hotel (de boeking bestaat uit één 2 persoonskamer)
1x Extra Travelpakket van Black Bananas t.w.v. € 700,00, dit Travel Pakket bestaat uit: 2 suitcases en 2 tracksuits van Black Bananas
3.4. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs en/of geld.
3.5. De prijs mag niet worden doorgegeven of doorverkocht.
3.6. De prijswinnaar wordt uiterlijk 5 Juni 2023 bekend gemaakt.
3.7. Met de winnaar wordt, na de trekking, per e-mail contact opgenomen. Het e-mailadres wat bij de aanmelding is opgegeven wordt hiervoor gebruikt.
3.8. De prijswinnaar wordt bepaald d.m.v. een loting onder de deelnemers die aan de Algemene Voorwaarden voldoen.
3.9. De prijswinnaar dient binnen 2 weken na de bekendmaking de prijs verzilverd te
hebben via Go!Gaming B.V.. Indien de prijs niet verzilverd kan worden, kan
er geen aanspraak gemaakt worden op compensatie of vergoeding. Tevens dient de prijswinnaar aan te tonen dat hij/zij een ticket van Pathé heeft gekocht voor de film Super Mario Bros. Movie door overhandigen van kassaticket of online boekingsbevestiging.
3.10. Er kan gebruik worden gemaakt van de prijs in de volgende periode: 4 September t/m 30 November 2023 en is afhankelijk van beschikbaarheid.
3.11. Beide reisgenoten reizen op dezelfde data, van het reisgezelschap moet minimaal 1 persoon volwassen zijn.
3.12. De reis is exclusief: reis- en annuleringsverzekering, maaltijden, parkeerkosten, reiskosten, overige transport en excursies. De reisgenoten zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten waarmee naar Japan gereisd kan worden.
3.13. Na een definitieve boeking zijn de Algemene Voorwaarden van de
luchtvaartmaatschappij en het hotel van toepassing.
3.14. De aangifte van kansspelbelasting en de betaling daarvan zijn voor rekening van het
Go!Gaming B.V.
3.15. De prijs wordt beschikbaar gesteld door Go!Gaming B.V. gevestigd te Purmerend, Nederland.

4. Privacy
4.1. In het kader van de winactie verwerkt Go!Gaming B.V.
persoonsgegevens van deelnemers. Persoonsgegevens worden gebruikt om:
• De winactie aan te bieden en uitvoering te geven aan de deelname.
• Deelnemer wanneer hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven per e-mail
te informeren over aanbiedingen en acties van Go!Gaming B.V.
4.2. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven,
of wordt vals gespeeld, heeft Go!Gaming B.V. het recht om deelname
van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te
winnen prijs te laten vervallen.
4.3. Winnaars kunnen door Go!Gaming B.V. gevraagd worden hun namen en
eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in
verband met de winactie of dienstverlening van Go!Gaming B.V. De
winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Go!Gaming B.V. hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Go!Gaming B.V. is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de winactie.
5.2. Go!Gaming B.V. kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van verkeerd ingevulde gegevens, dat kan leiden naar een onbekend adres of e-mailadres. Daarnaast is Go!Gaming B.V. ook in geen enkel geval
verantwoordelijk voor e-mails verzonden door hen, die in de spambox van deelnemer
terecht komen.
5.3. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door technische storingen, zoals
tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met
abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere
situaties van overmacht is Go!Gaming B.V. niet aansprakelijk.
5.4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Go!Gaming B.V.
5.5. Go!Gaming B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
5.6. Go!Gaming B.V. behoudt zich het recht voor om de winactie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen. In dit geval zal Go!Gaming B.V. dit communiceren via de website www.gogaming.gg en de
sociale media kanalen van Go!Gaming B.V.
5.7. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.