GO!GAMING Logo

Rulebook Valorant King Cup by Alienware

ALGEMENE REGELS

1.1. Toernooi

Het Valorant King Cup by Alienware is een open toernooi voor Valorant, gehost door H20 Esports en gespeeld op PC. Het toernooi is beperkt tot spelers die inwoners of burgers zijn van de volgende landen: Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Elk team heeft 2 uitzonderingen op de regel.

1.2. Administratie

Iedereen die door H20 is gemachtigd om het Valorant King Cup by Alienware

Tournament te beheren op basis van de regels en voorschriften, wordt een “Admin”

genoemd. In het volgende wordt de verzameling van alle Admins de “Administratie”

genoemd.

1.3. Deelnemers en betrokkenheid

1.3.1. Elke deelnemer moet:

Een geldig hoofd Riot Account hebben;

Op zijn minst 16 jaar oud zijn op 24 maart 2023;

Burger zijn of inwoner zijn van een Europa-land op 24 maart 2023;

Niet een werknemer zijn van H20;

In de Go!Gaming Discord server zitten;

Geen professionele speler zijn die deelneemt aan een gekwalificeerd VCT- of VRL-team.

1.3.2. Door deel te nemen aan om het Valorant King Cup by Alienware Tournament

erkennen deelnemers dat ze, zonder beperking, zullen voldoen aan de toernooiregels en

aan de verklaringen en beslissingen die door de Administratie zijn genomen.

1.3.3. Elke deelnemer erkent het recht van de Administratie om de regels en voorschriften

op elk moment zonder kennisgeving aan te passen en indien nodig te overrulen om eerlijk

spel en integriteit gedurende het toernooi te waarborgen.

1.3.4. Elke deelnemer moet respectvol zijn tegenover Admins en andere deelnemers.

Beledigingen en oneerlijk of respectloos gedrag worden niet getolereerd en zullen worden

bestraft in overeenstemming met deze regels.

1.3.5 Elke deelnemer moet proberen elke ronde van het toernooi te winnen. Opzettelijk

verliezen om welke reden dan ook is ten strengste verboden.

1.3.6. Vulgaire, racistische, seksistische of anderszins beledigende spelersnamen zijn

verboden. Dit is ter beoordeling van de toernooi-admins.

1.3.7. Elke deelnemer erkent het recht van de Administratie om de namen van spelers te

bewerken als de namen ongeschikt worden geacht voor weergave.

1.3.8. Elke deelnemer aan het Valorant King Cup by Alienware Tournament stemt

ermee in dat beeld-, foto- en audiomateriaal van hen tijdens het toernooi, waarin ze worden

getoond of gehoord, kan worden opgeslagen en gebruikt voor aankondigingen,

website-inhoud en andere publicaties door H20 zonder beperkingen in termen van tijd en

plaats.

1.3.9 Elke deelnemer/team vergoedt zijn eigen kosten voor accommodatie, eten, drinken en

reiskosten wanneer ze zich gekwalificeerd hebben in de finale. H20 maakt mogelijk het wel

mogelijk om deelnemers eten en drinken te laten kopen op locatie.

1.4. Communicatie

1.4.1. Alle communicatie tussen deelnemers en de administratie moet te allen tijde en op elk

moment van het toernooi in het Engels of Nederlands worden gevoerd.

1.4.2. De administratie kan tijdens de kwalificatierondes gecontacteerd via het volgende

e-mailadres: jimme@h20.gg of via de Go!Gaming Discord (me is tree #1736). Dit helpt de

administratoren om als team te coördineren en sneller aan problemen te werken.

 

FORMAAT & SCHEMA

2.1. Toernooiformaat

Het toernooi is een eendaags (1) durend Valorant-toernooi. Met daarvoor 4 online

kwalificatie dagen. Het toernooi bestaat uit een bracket met directe eliminatie. De top 2

kwalificeert zich voor de finale dag. Er wordt gespeeld op PC (“Het Toernooi”).

2.2. Score-metrics

Alle wedstrijden behalve de Grand Finals zijn een Best-of-One. De Grand Finals op locatie

worden gespeeld als een Best-of-Three.

2.3. Registratie

2.3.1 Alle deelnemers moeten zich aanmelden op FACEIT en een team maken of zich bij

een team aansluiten. Teams hebben een check-in periode van 60 minuten voor aanvang van

het toernooi. De eerste 32 teams die op tijd klaar zijn met al hun spelers, komen in

aanmerking voor een plek in het toernooi op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Er is geen inschrijfgeld.

2.3.2 Alle deelnemers moeten tijdens het toernooi in een voice channel zitten van de

Go!Gaming Discord. Deze channel wordt je toegewezen door de adminstratie. In een voice

channel mogen alleen de 5 deelnemers van het team zitten.

2.4. Seeding

De seeding zal automatisch worden gedaan door FACEIT op het starttijdstip van het

toernooi (dat betekent dat ongelijke wedstrijden kunnen plaatsvinden in de eerste ronden).

2.5. Schema

De kwalificaties van het  Valorant King Cup by Alienware Toernooi wordt gehouden

van 24 maart 2023, beginnend om 19:00 GMT en eindigend op 14 april. De Grand Finals

worden gespeeld op 6 mei 2023.

2.6. Toernooibeperkingen

Deelnemers moeten zich committeren aan het spelen van het hele toernooi.

Teamdeelnemers moeten gedurende het hele toernooi hetzelfde blijven om een gelijk

speelveld te garanderen. Als deelnemers niet meer kunnen deelnemen nadat het toernooi is

gestart, zal de administratie de volgende stappen suggereren en kan de deelnemer het

risico lopen zijn hele team te verliezen. Dit is ter beoordeling van de administratie.

 

WEDSTRIJD TIJDEN

3.1. Wedstrijd Tijden

Elke wedstrijd wordt gespeeld op een tijd binnen het Toernooi Venster die door de

Administratie naar eigen goeddunken wordt bepaald. Alle wedstrijden van het toernooi

worden gespeeld op 6 mei 2023, vanaf 13:00. Dit kan duren tot 21:00.

3.2. Herschikking / Uitstel

Wedstrijden kunnen niet worden uitgesteld of opnieuw gepland naar een andere datum of

tijd, tenzij de Administratie dit naar eigen goeddunken om welke reden dan ook bepaalt.

3.3. Punctualiteit

Wedstrijden beginnen op het tijdstip dat op FACEIT staat vermeld. Elke deelnemer moet

zijn/haar aanwezigheid in de kamer bevestigen voordat de bevestigingstimer afloopt.

Wedstrijden kunnen niet eerder worden gestart.

Wedstrijden kunnen om geen enkele reden worden vertraagd, tenzij de vorige wedstrijd

langer duurde dan gepland.

Als een team niet klaar is om te starten op de officiële wedstrijdtijd, kunnen de beheerders

naar eigen oordeel het team diskwalificeren van de wedstrijd of het Toernooi. Beheerders

kunnen de punctualiteitsdeadline in uitzonderlijke omstandigheden verlengen om de

wedstrijd te spelen naar eigen oordeel.

 

VOOR DE WEDSTRIJD

4.1. Check-in

Alle teamcaptains kunnen deelnemen aan de Tournament Discord server en zich inchecken

bij het Tournament personeel. Alle deelnemers moeten beschikbaar zijn op het moment dat

de toernooi rondes beginnen op FaceIT en klaar zijn voor elke wedstrijd.

4.2. Mapselectie

4.2.1. Map Pool:

De map pool bestaat uit Haven, Split, Ascent, Icebox, Lotus, Pearl en Fracture.

4.2.2. Mapselectieproces voor Best-of-One-wedstrijden:

Dit proces moet plaatsvinden in de FaceIT lobby chat, voor elke wedstrijd. FACEIT bepaald

willekeurig wie Team A is. Team A begint het proces en de map voor de wedstrijd wordt

geselecteerd volgens de volgende procedure:

Team A verbant 1 map

Team B verbant 1 map

Team A verbant 1 map

Team B verbant 1 map

Team A verbant 1 map

Team B verbant 1 map

Map 7 is de enige overgebleven map

Team A kiest zijde

4.2.3. Mapselectieproces voor Best-of-Three-wedstrijden:

Dit proces moet plaatsvinden in de FaceIT lobby chat, voor elke wedstrijd. Het beter

geplaatste team (hoogste team in de bracket op FaceIT) is Team A. Team A begint het

proces en de map voor de wedstrijd wordt geselecteerd volgens de volgende procedure:

Team A verbant 1 map

Team B verbant 1 map

Team A kiest Map 1

Team B kiest zijde voor Map 1

Team B kiest Map 2

Team A kiest zijde voor Map 2

Team A verbant 1 map

Team B verbant 1 map

Map 3 is de enige overgebleven map

Team A kiest zijde voor Map 3

 

TIJDENS DE WEDSTRIJD

5.1. Streams

5.1.1. Tijdens de kwalificaties is het toegestaan om te streamen. Wel wordt je verplicht om

hier een delay van minimaal 2 minuten aan te zetten. Tijden de finaledag mag er geen

deelnemer de volledige toernooiwedstrijden livestreamen. Dit wordt gelivestreamd op het

Twitch kanaal van H20 Esports.

5.2. Wedstrijdstart en herstarts

5.2.1. Vanaf het moment dat een wedstrijd begint, is het deelnemers verboden om opzettelijk

van het spel te disconnecten. Als een deelnemer of team opzettelijk disconnect nadat het

spel is begonnen, zal het spel doorgaan met de overgebleven spelers en zal het niet

opnieuw worden gestart.

5.2.2. Een Team kan een wedstrijdherstart aanvragen als de eerlijkheid van het spel ernstig

wordt geschaad door een probleem buiten de controle van de spelers. Zaken die kunnen

leiden tot een herstart van de wedstrijd zijn onder meer, maar niet beperkt tot:

Vijandelijke spelers die 3rd party tools of software gebruiken in strijd met de Algemene

Voorwaarden van Riot; of als het spel crasht voor alle 10 de spelers.

5.2.3. Alle herstartverzoeken moeten aan het Admin-team worden gemeld voordat een

herstart kan worden uitgevoerd. Bewijs ter ondersteuning van het verzoek moet worden

gedeeld en de beslissing over de herstart zal uitsluitend ter beoordeling van de Admin zijn.

5.3. Overtreding van de gebruiksvoorwaarden

Als deelnemers schuldig worden bevonden aan Bug Abuse of in strijd zijn met de Algemene

Voorwaarden van Riot, kunnen ze gevolgen ondervinden, waaronder automatische

diskwalificatie. Alle straffen zijn uitsluitend ter beoordeling van de Administratie.

 

NA DE WEDSTRIJD

6.1. Rapportage van de score

Elke Team Captain moet binnen 5 minuten na het einde van de wedstrijd een screenshot

van de score van elk spel indienen via FACEIT. Dit bewijs moet een screenshot zijn van de

eindspel-leaderboard.De tegenstander keurt deze score goed. Wordt er binnen deze 5

minuten geen bezwaar of bevestiging doorgegeven door de verliezende partij, dan bepaald

de administratie als de score correct is.

6.2. Protesten

Protest tegen elke andere vorm van regelovertreding door een andere speler kan alleen

worden gemeld met videobewijs. Het protest moet een specifieke tijdstempel bevatten

waarop de overtreding plaatsvond, de naam van de speler die de overtreding beging,

evenals een duidelijke beschrijving van wat er gebeurde. Protesten die geen bewijs of

details zoals tijdstempel en beschrijving bevatten, worden verworpen. Alle protesten moeten

naar een Admin worden gestuurd via de Tournament Discord-server of via het e-mailadres

van het toernooi: jimme@h20.gg

 

REGELOVERTREDING EN STRAF

7.1. Mogelijke straffen

De straffen voor elke regelovertreding omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Verlies van één wedstrijd

Diskwalificatie uit het toernooi

Diskwalificatie uit toekomstige toernooien

Straffen zijn uitsluitend ter beoordeling van de Administratie.

PRIJS 8.1.

Prijs In het toernooi:

1e plaats kwalificatieronde: 5x alienware M610 muis + speelplek in de finale

2e plaats kwalificatieronde: speelplek in de finale

1e plaats finale: €2500,- voor het winnende team

2e plaats finale: €1000,- voor het team

3e & 4e plaats finale: €500,- per team

8.2. H20’s standaard verzendbeleid en beperkingen zijn van toepassing op het verzenden

van prijzen. Het is de enige verantwoordelijkheid van de deelnemers om te controleren of

H20 in staat is om prijzen naar hun locatie te verzenden voordat ze deelnemen aan het

toernooi.

8.3. Winnaars die zich in landen bevinden waar H20 niet kan verzenden, moeten contact

opnemen met het Community-team om te proberen een alternatief te vinden. H20 is niet

aansprakelijk voor de prijs als er geen alternatieve verzendregeling kan worden gevonden.